Bilkent Otel Ailesi

Bilkent Otel Ailesi

H.Arda Yurtsever – Genel Müdür
Ceren Baykal – Ziyafet Yöneticisi
Ekrem Sarpkaya – Yiyecek & İçecek Müdürü
Erkan Bayrak – Yardımcı Tesis Hizmetleri Yöneticisi/SPA
Esra Boran Öğet – Konuk İlişkileri Yöneticisi
Fahrettin Bostancı – Bütçe ve Maliyet Kontrol Yöneticisi
Hale Özdemir Kayaturan – Kat Hizmetleri Yöneticisi
Hüseyin Tosunoğlu – Teknik ve İdari İşler Yöneticisi
Metin Tataroğlu – Muhasebe ve Finans Müdürü
Gizem Ok – İnsan Kaynakları Hizmetleri Uzmanı
Reşat Ulaş – Ön Büro Yöneticisi
Tamer Kalyon – Nöbetçi Müdür
Ülkü Sözen – Satış Yöneticisi
Yalçın Şahin – Satınalma ve Lojistik Sorumlusu

Bilkent Otel Ailesi

H.Arda Yurtsever – Genel Müdür
Ceren Baykal – Ziyafet Yöneticisi
Çiçek Eraydın – Pazarlama İletişimi Yöneticisi
Ekrem Sarpkaya – Yiyecek & İçecek Müdürü
Erkan Bayrak – Yardımcı Tesis Hizmetleri Yöneticisi/SPA
Esra Boran Öğet – Konuk İlişkileri Yöneticisi
Fahrettin Bostancı – Bütçe ve Maliyet Kontrol Yöneticisi
Hale Özdemir Kayaturan – Kat Hizmetleri Yöneticisi
Hüseyin Tosunoğlu – Teknik ve İdari İşler Yöneticisi
Metin Tataroğlu – Muhasebe ve Finans Müdürü
Gizem Ok – İnsan Kaynakları Hizmetleri Uzmanı
Reşat Ulaş – Ön Büro Yöneticisi
Tamer Kalyon – Nöbetçi Müdür
Ülkü Sözen – Satış Yöneticisi
Yalçın Şahin – Satınalma ve Lojistik Sorumlusu